۱۱ آذر ۱۳۹۹

آخرین مطالب

افتتاح واحد اهداء کالبد آموزشی بانک سلول، بافت و عضو مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

نجات جان هر انسان در گرو آموزش و تربیت پزشکان و پرسنلی است که بتوانند در شرایط اضطراری به موقع و به درستی عمل کنند. این امر نیازمند فراگیری عملی و واقف بودن به جزئیات آناتومیک کالبد انسان می باشد. با توجه به نیاز مبرم دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به کالبد انسان برای [... بیشتر بخوانید

اخبار

آخرین مطالب

مطالب در نگاه تصویر

افتتاح واحد اهداء کالبد آموزشی بانک سلول، بافت و عضو مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.