۱۴ اسفند ۱۳۹۹

آخرین مطالب

افتتاح واحد مشهد بانک سلول، بافت و عضو مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

این واحد متشکل از یک پزشک، دو کمک و دو رضایت‌گیر، به صورت آزمایشی از ابتدای تیرماه جاری شروع بکار کرده و تاکنون موفق به برداشت بافت تعدادی پیکر متوفی با اخذ رضایت از اولیاء نامبردگان گردیده است. این بافت‌ها پس از فرآوری جهت درمان بیماران نیازمند، مورد استفاده قرار خواهن... بیشتر بخوانید

اخبار

آخرین مطالب

مطالب در نگاه تصویر

افتتاح واحد مشهد بانک سلول، بافت و عضو مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.